• El portavoz de Cs en l’Hospitalet, Miguel García, ha recordado que “el PSC alineándose con ERC en su rechazo a un 25% de clases en español, no solo va en contra de las sentencias de los tribunales, sino en contra de los derechos de todos los niños y niñas de Cataluña a la educación en su lenga materna”.

L’Hospitalet de Llobregat, jueves 26 de enero de 2022.  La moción presentada por el Grupo Municipal de Cs de l’Hospitalet para el reconocimiento del bilingüismo de la sociedad catalana y garantizar la oficialidad de las lenguas catalana y castellana en el ayuntamiento de l’Hospitalet ha sido rechazada con los votos en contra del PSC y ERC por el pleno municipal celebrado este miércoles. 

El portavoz de Cs en l’Hospitalet, Miguel García, ha explicado que la moción “pretende reconocer el bilingüismo de la sociedad catalana como muestra de la riqueza cultural y la diversidad de Cataluña ante los ataques de los partidos independentistas que la consideran una anomalía a eliminar razón por la cual llevan 40 años tratando de ocultar de la esfera pública e institucional la lengua mayoritaria de los catalanes y común con el resto de los españoles”. García ha explicado que “donde es más sangrante esta política es en la educación, ya que afecta al rendimiento académico de los estudiantes, al negarse al uso de la lengua materna mayoritaria de los catalanes”. Por este motivo, ha recordado que “el PSC alineándose con ERC en su rechazo a un 25% de clases en español, no solo va en contra de las sentencias de los tribunales, sino en contra de los derechos de todos los niños y niñas de Cataluña a la educación en su lenga materna”.

Por otro lado, la moción presentada por el Grupo Municipal de Cs para atender las demandas vecinales y mejorar la convivencia en el entorno de los jardines Francesc Pedra y Lola Peñalver ha sido aprobada. García ha recordado que “los problemas de convivencia afectan de forma muy directa la calidad de vida de los vecinos, razón por la cual hay que atender a 200 vecinos que se han movilizado para demandar el cierre nocturno de los jardines Francesc Pedra y Lola Peñalver ante las molestias ocasionadas por los ruidos en las noches calurosas de verano”.

Nota de prensa en català

L’Hospitalet de Llobregat, dijous 26 de gener de 2022. La moció presentada pel Grup Municipal de Cs de l’Hospitalet per al reconeixement del bilingüisme de la societat catalana i garantir l’oficialitat de les llengües catalana i castellana a l’ajuntament de l’Hospitalet ha estat rebutjada amb els vots en contra del PSC, ERC i L’HECP pel ple municipal celebrat aquest dimecres.

El portaveu de Cs a l’Hospitalet, Miguel García, ha explicat que la moció “pretén reconèixer el bilingüisme de la societat catalana com a mostra de la riquesa cultural i la diversitat de Catalunya davant dels atacs dels partits independentistes que la consideren una anomalia a eliminar raó per la qual fa 40 anys que intenten amagar de l’esfera pública i institucional la llengua majoritària dels catalans i comú amb la resta dels espanyols”. García ha explicat que “on és més sagnant aquesta política és a l’educació, ja que afecta el rendiment acadèmic dels estudiants, en negar-se a l’ús de la llengua materna majoritària dels catalans”. Per aquest motiu, ha recordat que “el PSC alineant-se amb ERC en el rebuig a un 25% de classes en espanyol, no només va en contra de les sentències dels tribunals, sinó en contra dels drets de tots els nens i nenes de Catalunya a l’educació a la seva llengua materna”. 

D’altra banda, la moció presentada pel Grup Municipal de Cs per atendre les demandes veïnals i millorar la convivència a l’entorn dels jardins Francesc Pedra i Lola Peñalver ha estat aprovada. García ha recordat que “els problemes de convivència afecten de forma molt directa la qualitat de vida dels veïns, raó per la qual cal atendre 200 veïns que s’han mobilitzat per demanar el tancament nocturn dels jardins Francesc Pedra i Lola Peñalver davant les molèsties ocasionades pels sorolls a les nits caloroses d’estiu”.