• El portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, exige una respuesta para la comunidad educativa tras reunirse con profesores y familias de la Academia en el Ayuntamiento de l’Hospitalet

L’Hospitalet de Llobregat, jueves 17 de marzo de 2022. “Cs llevaremos las reivindicaciones de la Academia Cultura de l’Hospitalet al Parlament y presentaremos una propuesta de resolución para dar una solución a la comunidad educativa del centro”. Así lo ha dicho Nacho Martín Blanco, portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament y de la comisión de Educación tras reunirse ayer en el Ayuntamiento de l’Hospitalet con representantes de las familias y del profesorado de la Academia Cultura para escuchar sus necesidades.

Martín Blanco ha lamentado que “los profesores y las familias estén afectadas ante el posible cierre de la Academia Cultura porque el gobierno catalán está incumpliendo sus propios compromisos” y ha recordado que “el Govern se comprometió a integrar la escuela en la red pública educativa y ahora está bloqueando que esto pueda ser así, lo que supone un perjuicio para familias y profesores”.

El portavoz naranja ha denunciado que “nos parece impresentable la actitud del Govern saltándose sus propios acuerdos. La actitud del conseller Gonzàlez-Cambray está siendo aislacionista y arbitraria, y en el caso de la Academia Cultura hay deslealtad y mal gobierno, lo que ha generado que las familias y profesores estén al límite”. 

El portavoz naranja ha explicado que “Cs va a defender los intereses de las familias y de los profesores de la Academia Cultura. Vamos a defender en el Parlament la integración del centro en la red pública educativa, tal y como se comprometió el propio Govern, y vamos a desempeñar toda nuestra labor parlamentaria para conseguir un acuerdo entre todas las partes y que se dé una solución tanto a las familias como a los profesores afectados”. “Es de justicia y sentido común” ha sentenciado.

Nota de prensa en català

L’Hospitalet de Llobregat, dijous 17 de març de 2022. “Cs portarem les reivindicacions de l’Acadèmia Cultura de l’Hospitalet al Parlament i presentarem una proposta de resolució per donar una solució a la comunitat educativa del centre”. Així ho ha dit Nacho Martín Blanco, portaveu de Ciutadans (Cs) al Parlament i de la comissió d’Educació després de reunir-se ahir a l’Ajuntament de l’Hospitalet amb representants de les famílies i del professorat de l’Acadèmia Cultura per escoltar les seves necessitats.

Martín Blanco ha lamentat que “els professors i les famílies estiguin afectades davant del possible tancament de l´Acadèmia Cultura perquè el govern català està incomplint els seus propis compromisos” i ha recordat que “el Govern es va comprometre a integrar l´escola a la xarxa pública educativa i ara està bloquejant que això pugui ser així, cosa que suposa un perjudici per a famílies i professors”.

El portaveu taronja ha denunciat que “ens sembla impresentable l’actitud del Govern saltant-se els seus acords. L’actitud del conseller Gonzàlez-Cambray està sent aïllacionista i arbitrària, i en el cas de l’Acadèmia Cultura hi ha deslleialtat i mal govern, cosa que ha generat que les famílies i els professors estiguin al límit”.

El portaveu taronja ha explicat que “Cs defensarà els interessos de les famílies i dels professors de l’Acadèmia Cultura. Defensarem al Parlament la integració del centre a la xarxa pública educativa, tal com es va comprometre el mateix Govern, i exercirem tota la nostra tasca parlamentària per aconseguir un acord entre totes les parts i que es doni una solució tant a les famílies com els professors afectats”. “És de justícia i sentit comú” ha sentenciat.