Miguel García, portavoz del Grupo Municipal de Cs en l’Hospitalet, sugiere a la alcaldesa Núria Marín que “renuncie a hacerse la foto con el Govern de la Generalitat si lo único que consigue son promesas incumplidas para la ciudad”. 

L’Hospitalet de Llobregat, jueves 3 de diciembre de 2020. El portavoz del grupo municipal de Ciutadans (Cs) en el ayuntamiento de l’Hospitalet ha criticado las declaraciones de la consellera de Salut, Alba Vergés, en las que anunciaba que no hay plazo para la construcción del nuevo CAP de la Florida. García ha recordado que “la construcción del nuevo CAP en la Florida es un compromiso que se remonta a un convenio firmado entre la Generalitat y el Ayuntamiento en 2010 que fijaba el plazo para 2015 y que fue renovado en 2018 con un plazo hasta 2021”.

Asimismo, García le ha sugerido a la alcaldesa que “renuncie a hacerse la foto con el Govern de la Generalitat si lo único que consigue son promesas incumplidas para la ciudad”. El portavoz Cs ha concluido que “estos incumplimientos de los compromisos contraídos con la ciudadanía lo único que demuestran es la escasa prioridad que le otorga el Govern a la sanidad”.

 


Nota de prensa en català

L’Hospitalet de Llobregat, dijous 3 de desembre de 2020. El portaveu d’el grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de l’Hospitalet ha criticat les declaracions de la consellera de Salut, Alba Vergés, en què anunciava que no hi ha termini per a la construcció de el nou CAP de la Florida. García ha recordat que “la construcció d’el nou CAP a la Florida és un compromís que es remunta a un conveni signat entre la Generalitat i l’Ajuntament en 2010 que fixava el termini per al 2015 i que va ser renovat en 2018 amb un termini fins a 2021”.

Així mateix, García li ha suggerit a l’alcaldessa que “renunciï a fer-se la foto amb el Govern de la Generalitat si l’únic que aconsegueix són promeses incomplertes per a la ciutat”. El portaveu Cs ha conclòs que “aquests incompliments dels compromisos contrets amb la ciutadania l’únic que demostren és l’escassa prioritat que li atorga el Govern a la sanitat”.